Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 4. Datortomografiprotokoll – trefasteknik

Förberedelser

Peroralt vatten eller kontrastmedel.

IV kontrastmedel

0,5–0,6 g I/kg (max dosvikt 80–90 kg = 40–54 gram jod), injektionstid 25–30 sekunder

Nativ fas

Motiveras av att den bästa fasen för att detektera levermetastaser kan variera under sjukdomsförloppet, speciellt vid utveckling av fettlever under behandlingen.

A/ Endast buk begärd

Sen leverartärfas/portavensinflödesfas (buk fas 1):

Undersökningsområdet bestäms av grundsjukdomen: enbart övre buk eller hela buken.

Bolus-triggning* (BT) med ROI (”region of interest”) placerad i aorta descendens och 15 sekunders fördröjning till skanningstart från det att kontrastmedlet nått tröskelvärdet (t.ex. 100–150 HU).

Oftast tillräcklig för att också bedöma artäranatomin, annars tillägg av tidig artärfas (BT + 5 sek) om det krävs preoperativt.

Venös fas/leverparenkymfas (buk fas 2):

Undersökningsområdet bestäms av grundsjukdomen: enbart övre buk eller hela buken.

Denna fas definieras som ”injektionstid + 15 sekunder (portavensinflödesfas)” efter BT.

Med föreslagen 25–30 sekunders injektionstid blir fördröjningen således 40–35 sekunder från det att kontrastmedlet nått tröskelvärdet (t.ex. 100–150 HU) i ”ROI-cirkeln”.

B/ Thorax och buk begärd

Thorax + buk i kranio-kaudal riktning i sen leverartärfas:

BT med ROI i aorta descendens, 15 sekunders fördröjning minus skanningstid i thorax (t.ex. 10 sekunders fördröjning om 5 sekunders skanningstid i thorax).

Buk i leverparenkymfas: Samma fördröjning som under buk fas 2.

* Observera att vissa fabrikat, t.ex. Siemens, arbetar med fördröjning mellan olika faser som relateras till slutet av föregående fas, medan t.ex. Philips alltid relaterar fördröjningen till bolus-triggningen.