Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Egenvård

Rekommendationer

Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning och vara uppmärksam på sina alkoholvanor. (++++)

 

16.1

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning.

16.2

Fysisk aktivitet

Att vara fysiskt aktiv ökar välbefinnandet även hos patienter med en cancerdiagnos. Konditionsinriktad fysisk aktivitet, till exempel cykling, simning/vattengympa, jogging, dans eller gruppträningspass ger ökad puls och andning.

Man kan få stöd av fysioterapeut och få ett recept på fysisk aktivitet, ett så kallat FaR.

Anpassa träningen efter dagsformen under pågående behandling. Vid pågående infektion ska man vila.

Rekommendationerna kommer från FYSS 2017, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Hälso- och sjukvården har FYSS som kunskapsbas.

16.3

Rökning

Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp. Patienterna kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00.

16.4

Komplementär och alternativ medicin

Kontaktsjuksköterskan bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel.

16.5

Alkohol

Kontaktsjuksköterskan bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar.

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020‑84 44 48.

Nästa kapitel
17 Uppföljning