Till sidinnehåll

Förkortningar

ACTH

adrenocorticotropic hormone, kortikotropin

BMI

body mass index

CDX2

caudal type homebox 2

CEA

karcinoembryonalt antigen (carcinoembryonic antigen)

CT/DT

computed tomography, datortomografi, skiktröntgen

CVK

central venkateter

EC

enterokromaffina celler

ECL

enterokromaffinliknande celler

EDA

epidural analgesi

EMR

endoskopisk mukosaresektion

EN

enteral nutrition, födointag via exempelvis sond

EUS

endoskopiskt ultraljud

FDG

fluorodeoxyglukos

GEP-NET

gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer

GIST

gastrointestinal stromacellstumör

GFR

 

glomerular filtration rate, glomulär filtrationshastighet, den vätske­mängd som per tidsenhet filtreras ut ur blodet i njurens kapillärnystan

GLP-1

glukagon like peptide -1

GRF

growth hormone-releasing factor, somatocrinin, stimulerar adenohypofysen att insöndra tillväxthormon

H&E

hematoxylin-eosin

5-HIAA

5-hydroxiindolättiksyra

HPF

high power field

5-HT3

serotoninreceptor typ 3

INCA

informationsnätverk för cancervården

KAD

cathéter à demeure, urinkateter via urinröret

MDK

multidisciplinär konferens

MEN

multipel endokrin neoplasi

MRT

magnetic resonance tomography, magnetkameraundersökning

NEC

neuroendokrin cancer

NET

neuroendokrin tumör

NME

nekrolytiskt migrerande exantem

NPY

neuropeptid Y

NSE

neuronspecifikt enolas

PAD

patologisk- anatomisk diagnos

PCA

patient controlled analgesi, patientstyrd smärtlindring

PDX1

insulin promoter factor 1

PET

positronemissionstomografi

pHPT

primär hyperparatyreoidism

PN

parenteral nutrition, näring tillförs som dropp via en PVK eller CVK

PP

pankreaspolypeptid

PPI

protonpumpshämmare

PVK

perifer venkateter

Px

provexcision, en bit vävnad tas som prov och skickas för analys

RF

radiofrekvensablation

SIR-T

selective internal radiation therapy, selektiv intern strålbehandling

SRS

somatostatinreceptorskintigrafi

TEM

transanal endoskopisk mikrokirurgi

TME

total mesorektal excision

TNM

tumour node metastases, ett stadieindelningssystem för tumörer

VIP

vasoaktiv intestinal peptid

VMAT

vesicular monoamine transporter

WHO

world health organization