Till sidinnehåll

Patientföreningen Carpa NET

Patientföreningen Carpanet vänder sig till patienter med neuroendokrina (hormonproducerande) tumörsjukdomar, NET, och deras närstående. Carpanet har funnits sedan 1991 och föreningen har alltid stöttats av engagerade läkare och annan vårdpersonal med kompetens inom NET som tar emot och behandlar patienter med

  • tunntarms-NET
  • NET i lunga
  • MEN1 (multipel endokrin neoplasi typ 1)
  • endokrin pankreastumör

Vision

Carpanet vill att alla patienter med NET ska få en tidig och korrekt diagnos och att behandlingarna ska följa rekommendationerna i vårdprogrammet för NET.

Mål

  • Sprida information om diagnostisering och behandling av patienter med NET och följa den forskning som bedrivs inom detta område i Sverige och internationellt.
  • Arrangera patientmöten i samverkan med läkare och annan vårdpersonal med specialistkompetens inom NET.
  • Samverka med cancerföreningar i Sverige, i Europa och globalt för att driva gemensamma frågor gentemot myndigheter och politiker.
  • Etablera relationer med kontaktsjuksköterskor på de kliniker och mottagningar som behandlar patienter med NET.
  • Söka stöd och bidrag till föreningens verksamhet.

Är du patient, närstående eller personal som vill ha mer information om neuroendokrina tumörsjukdomar eller vill ha kontakt med patientföreningen Carpanet? Läs mer på www.carpanet.se.