Till sidinnehåll

Primär prevention

Sammanfattning

Det finns inga kända exogena riskfaktorer (⊕⊕⊕) men det finns kända mutationer som predisponerar för utveckling av NET (⊕⊕⊕⊕).

Det finns inte några säkra kända riskfaktorer för att utveckla GEP-NET eller NEC. För information om ärflighet se avsnitt 4.2 Ärftlighet vid NET och kapitel 6 Screening av friska anlagsbärare.