Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Primär prevention

Sammanfattning

Det finns inga kända exogena riskfaktorer (+++) men det finns kända mutationer som predisponerar för utveckling av NET (++++).

Det finns inte några säkra kända riskfaktorer för att utveckla GEP-NET eller NEC. Det finns däremot några kända ärftliga syndrom där utveckling av i första hand NET i bukspottkörteln ingår som en del i sjukdomen (MEN1 och von Hippel-Lindaus sjukdom). I familjer där den genetiska förändringen är känd rekommenderas genetisk testning av personer med risk för att ha ärvt predispositionen för sjukdomen; se Screening.

NET i tunntarmen kan också förekomma i en ärftlig variant. Här är dock den genetiska bakgrunden inte klarlagd och vi är hänvisade till biokemisk/radiologisk/nuklearmedicinsk undersökning av personer i riskzonen.

Nästa kapitel
6 Screening av friska anlagsbärare