Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Uppföljning

Patienter med NET har vanligen en mycket lång förväntad överlevnad. Tumören växer ofta långsamt och sena återfall efter radikal kirurgi är snarare regel än undantag. Hur ofta en patient bör följas upp och på vilket sätt skiljer sig mellan olika NET-diagnoser och är beroende av vilken behandling patienter får. I detta vårdprogram har vi därför valt att redovisa hur patienten bör följas upp i det tumörspecifika kapitlet, kapitel 11. Där finns rekommendationer om på vilket sätt och hur ofta man bör kontrollera patienten beroende på tumörens utbredning och behandling.

Nästa kapitel
18 Nivåstrukturering