Till sidinnehåll

Kvalitetsregistret

20.1

Nationella kvalitetsregistret för njurcancer

Nationella kvalitetsregistret för njurcancer har en täckningsgrad på 99 % jämfört med cancerregistret. Cirka 14 000 patienter har registrerats (november 2018) sedan starten 2005. Exempel på vad som registreras är preoperativ utredning med CT av torax, tumörkarakteristika och behandling.

Patienter utan metastaser följs upp efter fem år och från och med 2019 planeras 10 års uppföljning, då eventuella återfall och deras behandling registreras. Av de patienter som primärregistrerades 2005–2012 finns knappt 6 000 patienter i uppföljningsregistret. Täckningsgraden inom uppföljningsregistret är för närvarande 96 %.

Målet med kvalitetsregistret är att standardisera behandlingen och vården av patienter med njurcancer i landet och att följa upp följsamheten till vårdprogrammet. Med ett nationellt heltäckande register finns goda möjligheter till vetenskapliga studier av njurcancer i Sverige.

Vårdprogrammet är kopplat till kvalitetsregistret.

Registrering sköts via INCA-plattformen.

Det är obligatoriskt att registrera nydiagnostiserade patienter med njurcancer.

Kirurgi – behandling och komplikationer

Ytterligare en modul, Kirurgiregistret, lades till i det nationella kvalitetsregistret i januari 2015 för att registrera kvalitetsparametrar vid kirurgi och följa upp intra- och postoperativa komplikationer.

20.2

Patientöversikt Njurcancer

Sedan 2014 finns en modul, Patientöversikt Njurcancer, för att registrera kliniska data och följa upp patienter med metastaserad sjukdom.

Kliniska data på njurcancerpatienter bör registreras i patientöversikten vid besök på kliniker som ger onkologisk behandling. Data omfattar till exempel onkologisk läkemedelsbehandling, strålbehandling, klinisk bedömning av funktionsstatus (performance status) och tumörstatus.