Till sidinnehåll

Primär prevention

5.1

Levnadsvanor

I många fall är orsaken till njurcancer inte känd. Det finns faktorer som ökar njurcancerrisken, till exempel ärftlighet, vilket är svårt att påverka. Några faktorer är dock påverkbara, exempelvis rökning. Eftersom rökning är orsak till en stor andel av fallen kan man minska risken genom att undvika att röka. Riskfaktorerna fetma och högt blodtryck kan också påverkas genom att upprätthålla en hälsosam livsstil 234.