Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppens styrgrupp

 • Carl-Johan Fürst, professor, överläkare, Palliativt utvecklingscentrum, Lunds universitet och Region Skåne. Representant för region syd, ordförande i nationella vårdprogramgruppen.
 • Helena Adlitzer, fil. kand., leg. sjuksköterska, processledare i palliativ cancervård, diagnoskoordinator, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Representant för region Stockholm Gotland.
 • Bertil Axelsson, docent, överläkare, Storsjögläntans palliativa hemsjukvårdsteam, Östersunds sjukhus. Adj. lektor i palliativ medicin, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet. Representant för region norr samt Svenska palliativregistret.
 • Per-Anders Heedman, överläkare, Palliativt kompetenscentrum i Östergötland. Representant för region sydöst.
 • Elisabeth Kenne Sarenmalm, fil. doktor, leg. sjuksköterska, forskningsledare, FoU Centrum, Skaraborgs sjukhus, Skövde. Representant för region väst samt Nätverket för forskande sjuksköterskor i palliativ vård.
 • Elisabet Löfdahl, överläkare, Palliativa sektionen SU/Sahlgrenska universitetssjukhuset. Processägare Palliativ vård, Regionalt cancercentrum Väst. Representant för region väst.
 • Ulla Martinsson, med.dr. överläkare, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Representant för region Uppsala Örebro samt Palliativa forskningsnätverket i Sverige.
 • Gerd Silk, med.kand., leg. sjuksköterska, distriktssköterska, utvecklingsledare, Kvalitets- och utvecklingsenheten Region Gotland. Representant för region Gotland samt Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
22.1

Nationell referensgrupp – Patientföreträdare

 • Gunvor Swenning, vice ordförande i Blodsjukas förening i Västernorrland, region norr.
 • Maude Andersson, patientrepresentant i vårdprocessgruppen för palliativ vård, region Uppsala Örebro.
 • Bo Karlsson, representant från Blodcancerföreningen i Stockholm, region Stockholm Gotland.
 • Elisabet Asker, representant från Proliv (stödförening prostatacancer), suppleant i Patient- och närståenderådet, region Stockholm Gotland.
 • Ann Edvardsson,Bröstcancerföreningen Solvändan Kalmar län, region sydöst.
 • Dieter Rühmann,Blodcancerföreningen, region sydöst.
 • Christina Lindblad, Patient- och närståenderepresentant, region väst.
 • Susanne Deroff Hay, Bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg Landskrona, region syd.
 • Ragnhild Collbo, Bröstcancerföreningen Victoria östra Skåne, region syd.
22.2

Stödteam från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

 • Ann-Sofi Oddestad, vårdprogramsekreterare, Regionalt cancercentrum, Stockholm Gotland.

 • Sini Kilpeläinen, statistiker, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Nästa kapitel
23 Referenser