Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 2. Flödesschema

Flödesschema 1

Flödesschema 1

Flödesschema 2

Flödesschema 2
Nästa kapitel
Bilaga 3. Cytostatikaschema