Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 3. MRT-mall prostata

Nästa kapitel
Bilaga 4. PAD-mall mellannålsbiopsi