Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 6. Frågeformulär: urinsymtom, tarmbesvär och sexuell funktion

Nästa kapitel
Bilaga 7. Exempel-mall för MDK-anmälan