Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 7. Exempel-mall för MDK-anmälan

Nästa kapitel
Bilaga 8. Patientinformation, tidigt upptäckt prostatacancer