Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Patientöversikt prostatacancer (PPC)

Patientöversikt prostatacancer (PPC) är ett grafiskt beslutsstöd som ger vårdpersonal och patienter en samlad bild av sjukdomsförloppet hos varje enskild patient, och ger möjlighet att följa upp användning av nya läkemedel på den enskilda kliniken och jämföra med andra kliniker.  

I PPC registreras uppgifter prospektivt för män med avancerad prostatacancer från start av hormonbehandling och därefter vid varje mottagningsbesök, bland annat läkemedelsbehandling, labbsvar, resultat från bildundersökningar, behandlingssvar och patientens hälsotillstånd bedömt med ECOG och elektroniska enkäter (ePROM) med frågor om smärta, urinering, oro med mera. Informationen visas därefter i en grafisk översikt som kan användas som grund för bedömning och utvärdering av behandling och patientens hälsotillstånd. PPC utgör på så vis en god bas för kommunikation med patienten om hans sjukdom, vilket ökar patientens delaktighet och förståelse för sin sjukdom. 

I september 2019 har information om mer än 7 000 män registrerats i PPC. Uppgifterna i PPC kopplas till NPCR för analyser och jämförelse på regional och nationell nivå. Här finns mer mer information om PPC.

Nästa kapitel
22 Referenser