Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Appendix 10 Vårdprogramgruppens medlemmar version 1, 2012

 • Joakim Hennings, ordförande, Universitetslektor, kirurgi, Norra regionen
 • Pernilla Asp, MD, onkologi, Södra regionen
 • Jakob Dahlberg, Leg läkare, kirurgi, Västra regionen
 • Oliver Gimm, Professor, kirurgi, Sydöstra regionen
 • Maria Hellström, Leg Sjuksköterska, Kontaktsjuksköterska kirurgi, Region Stockholm/Gotland ers med en ssk Rebecka / Karin J
 • Anders Höög, Docent, patologi, Sydöstra regionen
 • Catharina Ihre-Lundgren, Överläkare, kirurgi, Region Stockholm/Gotland
 • Peter, Lakwijk, Patientgruppsrepresentant, Sköldkörtelföreningen,
 • Erik Nordenström, Docent, kirurgi, Södra regionen
 • Maria Sandström, Universitetslektor, onkologi, Norra regionen
 • Peter Stålberg, Professor, kirurgi, Region Uppsala/Örebro
 • Johanna Svensson, MD, onkologi, Västra regionen Fredrik
 • Jan Tennvall, Professor, onkologi, Södra regionen
 • Göran Wallin, Professor, kirurgi, Region Uppsala/Örebro
 • Lennart Greiff, ÖNH, södra regionen
 • Johan Wennerberg, Professor, önh, Södra regionen
 • Adjungerade författare
 • Henryk Domanski, Docent, cytologi, Södra regionen
 • Karin Gustafsson, Specialistsjuksköterska, onkologi, Västra regionen
 • Anders Isaksson, Docent, klinisk kemi, Södra regionen
 • Anders Sundin, Professor, Radiologi, Uppsala/Örebro

Språkkonsult: Ulrika Berg Roos, RCC Uppsala/Örebro

Referenshanterare: Mona Björklund, RCC Uppsala/Örebro

Stödjande RCC: RCC Väst

 • Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård
 • Susanne Amlser Nordin, administrativ koordinator
 • Katrín Ásta Gunnarsdottír och Claudia Adok, statistiker