Till sidinnehåll

Bilaga 10 Remissinstanser 2018

I en första remissrunda har profession och patientföreningar fått lämna synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Följande organisationer har fått möjlighet att lämna synpunkter på programmets innehåll:

 • Läkemedelsindustriföreningen
 • RCC nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel
 • RCC nationell arbetsgrupp KSSK
 • RCC nationell arbetsgrupp cancerrehab
 • RCC nationell arbetsgrupp prevention
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Skandionkliniken
 • Svensk förening för medicinsk genetik
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk förening för patologi
 • Svensk förening för medicinsk radiologi
 • Svensk onkologisk förening (SOF)
 • Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
 • Svenska läkarsällskapet
 • Anhörigas riksförbund
 • CARPA - Pat-förening hormonproducerande tumör
 • Nätverket mot cancer
 • Ung cancer
 • Cancerkompisar
 • Cancerfonden
 • Cancerrehabfonden
 • Nära cancer
 • Randiga huset
 • Nationell föreningen för specialistsjuksköterskor kirurgisk vård
 • Nutritionsnätet för sjuksköterskor
 • Nätverket för estetik och omvårdnad
 • Nätverket för rehabiliteringssjuksköterskor
 • Riksföreningen för akutsjuksköterskor
 • Riksföreningen för anestesi och intensivvård
 • Riksföreningen för företagssjuksköterskor
 • Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor
 • Riksföreningen för operationssjukvård
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Svensk immunbristsjuksköterskors intresseförening
 • Sårsjuksköterskor i Sverige
 • Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
 • Svensk förening för endokrin kirurgi (SFEK)
 • Svensk förening för nuklearmedicin
 • Svensk förening palliativ medicin
 • Svensk kirurgisk förening
 • Svenska barnläkarföreningen
 • Dietisternas riksförbund
 • Fysioterapeuterna
 • Förbundet Sveriges arbetsterapeuter
 • Psykologförbundet
 • Svensk förening för lymfologi
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svensk förening för sexologi
 • Svenska kuratorsföreningen
 • Svenska logopedförbundet
 • Vårdprogramsgrupp
 • Medförfattare
 • Patient- och närståenderåd