Till sidinnehåll

Bilaga 4 Jämförande terminologi för rapportering av riskgrupper enligt olika organisationer

Tabell 12. Riskgruppering.

 

ETA & LATS* 

ATA 

T1aN0 

Extrem lågrisk 

Lågrisk 

T1bN0; T2 N0 

Lågrisk 

Lågrisk 

T3; N1 

Högrisk 

Intermediär risk 

T4; M1 

Högrisk 

Högrisk 


*LATS=Latin American Thyroid Study group