Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Lågt differentierad tyreoideacancer och andra tumörformer

15.1

Diagnostik

Lågt differentierad tyreoideacancer är en follikelcellsdifferentierad malign tumör som morfologiskt och beteendemässigt intar en intermediär position mellan differentierad (follikulär/papillär) cancer och odifferentierad (anaplastisk) cancer (ATC). Tumörgruppen är morfologiskt svår att klassificera men behandlas som den differentierade tumörgruppen. 

Histologiskt ses i huvudsak tre växtmönster: insulärt, trabekulärt och solitt (endast minimalt inslag av folliklar). Dessa växtmönster är i förening med nekroser och invasivitet grundläggande för diagnosen. Cellulärt ses ofta förbluffande lite atypi i förhållande till tumörens aggressiva beteende, men det finns gott om mitoser. 

15.2

Preoperativ utredning

Ultraljudsundersökning av halsen samt DT thorax UTAN jodkontrastförstärkning. Förstorade lymfkörtlar ska alltid genomgå ultraljudsvägledd FNAC. I de fall DT hals utförs, bör DT-undersökningarna göras i ”två seanser”, en för hals och en för thorax (beroende på olika läge av armarna). DT ska utföras med millimetertunna snitt för att också kunna framställa bilder i coronar- och sagittalplanen. 

Vid kliniska eller radiologiska tecken på lokalt avancerad tumör ska patienten genomföra MRT hals, samt skopi av luft- och matstrupen.  

15.3

Kirurgi

Behandlingsprinciperna följer i stort behandlingsprinciperna för PTC/FTC, se 13.1 Kirurgi. Målet med kirurgin är lokal tumörkontroll. Om DT och/eller MRT visar förstorade lymfkörtlar, men ultraljudsundersökningen inklusive FNAC är negativ, bör lymfkörtlarna excideras för fryssnitt. Lymfkörtelutrymning utförs om fryssnittet påvisar metastas.  

15.4

Övrig behandling

Principerna följer behandlingsprinciperna för PTC/FTC, se Behandlingsöversikter i 2.1.1 Papillär tyreoideacancer (PTC) och 2.1.2 Follikulär och onkocytär tyreoideacancer (FTC)

Aktuella behandlingar kan vara:

  • Radiojodbehandling (jodupptaget vid lågt differentierad cancer varierar i olika studier men majoriteten av tumörerna tar upp radiojod)
  • Extern strålbehandling
  • Tyroxin-suppressionsbehandling
  • Tyrosinkinashämmare. 
Nästa kapitel
16 Anaplastisk tyreoideacancer (ATC)