Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Nationellt vårdprogram testikelcancer

Regionala cancercentrum har inte tagit fram något nationellt vårdprogram för testikelcancer. Testikelcancervården har dock ett samarbete inom norden (SWENOTECA), där man tagit fram behandlingsriktlinjer.

Behandlingsriktlinjer vid testikelcancer, SWENOTECA (The Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group)