Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Definition av targetvolymer vid strålbehandling av rektalcancer

Totala target innefattar sammanlagda volymen av deltarget

Deltarget 1–4 ingår alltid, samt dessutom beroende på tumörutbredning (och patient) valda delar av deltarget 5–9

PTV läggs på av fysiker

 

1,5 marginal från GTVT till CTVT dvs i boost-situationen (vid lång radioterapi) godkänns av läkare

 

 

 

Deltarget

Target utbredning CTVN

0,8 cm marginal kring kärl minus skelett/muskler

Target utbredning ITVN

Inkluderas vid:

1 Primärtumör

Nedre gräns: 4 cm nedom tumör

Nedre gräns: 4 cm nedom tumör, för låga tumörer kommer ITV gå in i analkanalen

Alltid

2 Lgl i mesorectum

Nedre gräns: 4 cm nedom tumör. Se PM för förtydligande

Bakre gräns mot saccrum

I övrigt följer de tarmen.

Övre gräns bifurkationen iliaca ext/int men max L5-S1 vid hög bifurkation

Anteriort tas hänsyn till blåsans variation upp till 10 mm

Posteriort tas hänsyn till bäckensvankning ffa lägre tumörer, 5 mm

Alltid

3 Lgl presakralt

Längs a.rectalis superior upp till övergången S1-S2. Nedre gräns S5.

 

Alltid

4 Lgl lateralt

Längs a.iliaca interna och a. rectalis media.

Övre gräns bifurkation iliaca externa/interna. (Alt L5-S1 vid hög bifurkation)

 

Alltid

5 Lgl lateralt

Nedre främre gräns fram längs a. obturatoria nästan fram till canalis obturatorie.

 

Vid tumör nedom peritoneala omslagsvecket (från anal verge och cirka 10 cm upp, kvinnor ngt lägre)

6 Fossa ischiorectalis, perineum, analkanalen

Nedre gräns perineum.

 

Låg tumör med inväxt i/mot levator, ner i analkanal el sfinkter

7 Lgl invid a.iliaca externa.

Från början av a. iliaca externa ned till toppen på caput femur.

 

Överväxt på anteriora organ, som prostata, vesiklar, uterus, urinblåsa & vagina

8 Lgl inguinalt. Pars profunda et superficialis

Kaudal begränsning i höjd med konfluens v saphena magna/v femoralis. Kraniell begränsning i höjd med externakärlens passage in i lilla bäckenet

 

Låg tumör nedom/vid linea dentata eller överväxt på nedre vagina

9 Tumör eller patologiska lgl ovan bifurkationen iliaca ext/int.

Individuell bedömning. Bestäms av sektionsläkare