Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen har bildats på initiativ av Arbetsgruppen för Tumörkirurgi (Tumör-ARG) inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Arbetsgruppens deltagare har utsetts av chefen för de Gyn-onkologiska enheterna i respektive sjukvårdsregion.

Arbetsgruppen har knutit till sig eller adjungerat företrädare för andra specialiteter.

26.1

Medlemmar

Sammankallande: Thomas Högberg, docent, Avdelningen för cancerepidemiologi, Lunds Universitet, Lund, thomas.hogberg@med.lu.se

Kristina Aglund, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, kristina.aglund@vll.se‎

Ulrika Joneborg, biträdande överläkare, med dr, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, ulrika.joneborg@karolinska.se

Anjila Koul, överläkare, med dr, Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, anjila.koul@skane.se, anjila.koul@med.lu..se

Tommy Leijon, överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, tommy.leijon@lio.se

Åsa Lindström, specialistläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, asa.lindstrom@vgregion.se

Bengt Tholander, överläkare, med dr, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, bengt.tholander@akademiska.se

Anna de Flon, överläkare, Kvinnosjukvården, Östersunds sjukhus, Östersund, anna.deflon@regionjh.se

Åsa Åkesson specialistläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, asa.e.akesson@vgregion.se

Ditte Tengvall, kurator, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Örebro, ditte.tengvall@orebroll.se

Agneta Rönnqvist, kontaktsjuksköterska, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, agneta.ronnqvist@karolinska.se

26.2

Adjungerade författare

Labmedicin

Brita Larsson, överläkare, Avdelningen för klinisk kemi, Universitetssjukhuset, Linköping, brita.larsson@lio.se

Ahmed Omran, specialistläkare, Avdelningen för klinisk kemi, Universitetssjukhuset, Lin-köping, ahmed.omran@lio.se

Patologi

Anna Måsbäck, överläkare, Avdelningen för Patologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund, anna.masback@skane.se

Joseph Carlsson, docent, Institutionen för Laboratoriemedicin, Avdelningen för Patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, joseph.carlson@ki.se

Nikos Papadogiannakis, docent, Institutionen för Laboratoriemedicin, Avdelningen för Patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, nikos.papadogiannakis@ki.se

Bilddiagnostik

Elisabeth Epstein, docent, överläkare, specialist inom gynekologisk ultraljudsdiagnostik, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, elisa-beth.epstein@karolinska.se

Gunnar Lindblom, Bild- och funktionsmedicin, Universitetssjukhuset, Linköping, gunnar.lindblom@lio.se

Henrik Leonardt, Bild- och funktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, henrik.leonhardt@vgregion.se

Genetik

Catarina Lundin, docent, överläkare, Klinisk genetik, Labmedicin, Region Skåne/Lunds Universitet, catarina.lundin@med.lu.se

Omvårdnad, psykosocialt

Karin Bergmark, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, karin.bergmark@vgregion.se

Anna Hallberg, kontaktsjuksköterska, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, anna.e.hallberg@karolinska.se

Nästa kapitel
Bilaga 1 – Cytostatikaregimer