Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Behandling av kemoresistent sjukdom efter EMA-co eller återfall

Åtta procent av högriskpatienter får recidiv jämfört med 2,5 % av lågriskpatienter. Cirka 20 % av högriskpatienterna (riskpoäng ≥7) går inte i komplett remission på EMA/CO eller får recidiv, men prognosen är ändå mycket god och 75-80 % svarar på ytterligare behandling (36).

All behandling av kemoresistent sjukdom efter EMA/CO eller återfall skall diskuteras på nationell telefon/videokonferens och lokal multidisciplinär konferens och ”second opinion” från Charing Cross bör inhämtas.

Innan man går över till ”second-line”-kemoterapi bör man överväga om kvarvarande lesion(er) är kirurgiskt åtkomliga. Radioterapi kan vara ett alternativ i vissa fall.

Cyklofosfamid-vinkristin (CO i EMA/CO) kan ersättas med etoposid och cisplatin (EMA-EP) med full hydrering och magnesiumtillskott (Bilaga 1). EMA-EP är betydligt mer benmärgstoxisk än EMA-CO och benmärgsstimulerande behandling bör alltid ges (120). Ett annat alternativ är TE-TP (bilaga 1)som har betydligt mindre biverkningar än EMA-EP (121). Ytterligare alternativ kan diskuteras inom referensgruppen. Högdoskemoterapi med benmärgstransplantation kan vara aktuell i speciella fall (122).

Nästa kapitel
17 Seneffekter av behandlingen