Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 1 – Cytostatikaregimer

Regimerna är kopierade från regimbeskrivningar från Karolinska Universitetssjukhuset och Linköpings universitetssjukhus och skall ses som exempel. Lokala variationer förekommer.