Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 1 – Cytostatikaregimer

Regimerna är kopierade från regimbeskrivningar från Karolinska Universitetssjukhuset och Linköpings universitetssjukhus och skall ses som exempel. Lokala variationer förekommer.

Bilaga 1.1
Bilaga 1.2
Bilaga 1.3
Bilaga 1.4
Bilaga 1.5
Bilaga 1.6
Bilaga 1.7
Bilaga 1.8
Bilaga 1.9
Bilaga 1.10
Bilaga 1.11
Bilaga 1.12
Bilaga 1.13
Bilaga 1.14
Bilaga 1.15
Bilaga 1.16
Bilaga 1.17
Bilaga 1.18
Bilaga 1.19
Bilaga 1.20
Bilaga 1.21
Bilaga 1.22
Bilaga 1.23
Bilaga 1.24
Bilaga 1.25
Bilaga 1.26
Bilaga 1.27
Bilaga 1.28
Bilaga 1.29
Bilaga 1.30
Bilaga 1.31
Bilaga 1.32
Bilaga 1.33
Bilaga 1.34
Bilaga 1.34
Bilaga 1.36
Bilaga 1.37
Bilaga 1.38
Bilaga 1.39
Bilaga 1.40
Bilaga 1.41
Bilaga 1.42
Bilaga 1.43
Bilaga 1.44
Bilaga 1.45
Bilaga 1.46
Bilaga 1.47
Bilaga 1.48
Bilaga 1.49