Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Förkortningar

AV-fistel

arteriovenös fistel

Charing Cross

referenscenter i London för behandling av trofoblasttumörer

CHM

komplett mola hydatidosa

C24

morfologikod som används i Svenska Cancerregistret

DT

datortomografi

EMA/CO

kemoterapiregim (se bilaga)

EP/EMA

kemoterapiregim (se bilaga)

ETT

epitelioid trofoblasttumör

FIGO

Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

G-CSF

granulocytstimulerande faktor

GTD

gestationella trofoblastsjukdomar

GTN

gestationella trofoblasttumörer (persisterande trofoblastsjukdom)

GTT

gestationella trofoblasttumörer (persisterande trofoblastsjukdom)

hCG

humant koriongonadotropin

HM

mola hydatidosa

hPL

humant placentalaktogen

ICD-10

international classification of diseases version 10

ICD-O/3

international classification of diseases for oncology version 3

INCA

IT-system för kvalitetsregister inom cancervården

LH

luteiniserande hormon

MR/MRT

magnetisk resonanstomografi

PAD

patologisk anatomisk diagnos

PCR

polymeraskedjereaktion

PET/CT

positronemissionstomografi/ datortomografi

PHM

partiell mola hydatidosa

PLAP

placentärt alkaliskt fostatas

PSTT

placental site trophoblastic tumor

RIA

radioimmunoassay – metod för hCG-mätning

SFOG

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

SNOMED

systematized nomenclature of medicine

SSGO

Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi

STR- genotypning

short tandem repeats – molekylär analys som skiljer mellan paternellt och maternellt DNA

TE/TP

Kemoterapiregim (se bilaga)

Tumör-ARG

Arbets- och referensgruppen för tumörkirurgi

Nästa kapitel
2 Flödesschema