Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

  • För lågriskfall av GTN skall den cancerspecifika 5-årsöverlevnaden vara 100 %.
  • För högriskfall av GTN skall den cancerspecifika 5-årsöverlevnaden vara >90 %.
  • Alla fall av GTD skall registreras i ett kommande nationellt kvalitetsregister.
  • Alla fall av GTD skall anmälas till och diskuteras i den nationella referensgruppen (se kapitel 18).
  • Komplicerade fall skall diskuteras i lokal multidisciplinär konferens (se kapitel 10).
  • Patienter med GTN skall utredas och starta behandling inom 2 veckor.
  • Alla patienter med GTD skall få tillgång till kontaktsjuksköterska eller motsvarande med tydligt definierat uppdrag och koordinerande funktion inom respektive verksamhet.
Nästa kapitel
23 Kvalitetsregister