Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsregister

Ett kvalitetsregister skall skapas inom INCA-systemet. Alla fall av GTD skall registreras. Registret bör byggas för att vara kompatibelt med ett planerat europeiskt trofoblastregister. Registret skall kunna generera lin-log diagram för hCG-värdena och innehålla ett beslutsstöd grundat på utvärdering av kurvan.

Nästa kapitel
24 Förslag till fördjupning