Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Multidisciplinär konferens

Före och vid behov även efter eventuell lokal multidisciplinär konferens skall fallet diskuteras i nationell telefon/videokonferens (se kapitel 18). Handläggningen får inte fördröjas, vid behov får extraordinarie konferenser sammankallas.

Förslag deltagare:

 • Gynekolog
 • Gynonkolog, ev. allmänonkolog, subspecialiserad radioterapeut, obstetriker
 • Radiolog/ultraljudsdiagnostiker
 • Patolog
 • Vid behov: Neurokirurg, thoraxkirurg, genetiker

Förslag patientgrupper:

 • Pat som sviktar på sedvanliga cytostatikaregimer
 • Pat med spridd sjukdom mer än till lunga
 • Fall av GTN efter graviditet utan mola
 • Tvillinggraviditet med mola och normalt foster
 • Recidiv
 • PSTT, ETT

I nationella telefon/videokonferenserna med referensgruppen diskuteras och utvärderas även okomplicerade fall (se kapitel 20).

Nästa kapitel
14 Primär behandling