Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Riskfaktorer, screening

7.1

Riskfaktorer

  • En tidigare mola ökar risken för en ny komplett eller partiell mola till 1-2 %, och efter två molor ökar risken till 15-20 %. Risken påverkas inte av partnerbyte.
  • Ålder <15 och >45 år (17).

Mera omdiskuterade riskfaktorer är lågt intag av karoten och animalt fett, upprepade missfall, ärftlighet för ”biparental molar disease”, blodgrupp A, långvarig användning av p-piller. Ovulationsstimulering är eventuellt associerat med tvillinggraviditet med mola (18).

Risk för molagraviditet relaterat till ålder

Ålder

Mola

CHM

PHM

Ålder

Mola

CHM

PHM

13

1:223

1:279

1:1116

32

1:563

1:1777

1:825

14

1:341

1:455

1:1366

33

1:537

1:1505

1:836

15

1:363

1:435

1:2215

34

1:562

1:1680

1:846

16

1:451

1:638

1:1536

35

1:589

1:1907

1:853

17

1:561

1:875

1:1567

36

1:564

1:2457

1:732

18

1:656

1:1115

1:1594

37

1:571

1:1720

1:855

19

1:732

1:1266

1:1736

38

1:519

1:1399

1:825

20

1:828

1:1549

1:1781

39

1:493

1:1432

1:752

21

1:783

1:1463

1:1683

40

1:401

1:1223

1:597

22

1:743

1:1459

1:1516

41

1:379

1:987

1:615

23

1:773

1:1634

1:1467

42

1:275

1:662

1:471

24

1:780

1:1683

1:1455

43

1:198

1:358

1:442

25

1:700

1:1658

1:1213

44

1:217

1:338

1:609

26

1:669

1:1489

1:1217

45

1:110

1:153

1:399

27

1:718

1:1735

1:1226

46

1:68

1:85

1:351

28

1:680

1:1775

1:1104

47

1:47

1:55

1:347

29

1:621

1:1621

1:1008

48

1:31

1:32

1:655

30

1:564

1:1669

1:852

49

1:15

1:16

1:382

31

1:545

1:1604

1:826

50+

1:5

1:5

1:153

Savage, P. XVII World Congr on Gest Troph Dis, Chicago 2013.

7.2

Screening

Screening förekommer inte men följande åtgärder rekommenderas för förbättrad diagnostik.

Majoriteten av molor manifesterar sig som icke-viabla graviditeter. Vaginal ultraljudsundersökning bör göras före avslutande av graviditeten för att identifiera icke-viabla graviditeter som bör undersökas histopatologiskt. Om histopatologisk undersökning inte kan göras och vid alla medicinska aborter där ingen vävnad tas tillvara för histopatologisk analys skall urin-hCG-analys göras 3-4 veckor efter avslutande av graviditeten för att identifiera kvinnor som måste följas upp med fortsatta hCG-analyser. Analysen skall göras med urinanalys som mäter ner till 25 IU/L eller med analys av hCG i serum (19).

Vid upprepad exaeres ska utbytet skickas för PAD, oavsett om föregående graviditet varit patologisk eller inte.

Kvinnor som tidigare haft mola ska vid ny graviditet undersökas med ett tidigt ultraljud samt kontrollera U-hCG 6 veckor post partum med känslig metod (25 IU/L).

Nästa kapitel
8 Humant koriongonadotropin