Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Seneffekter av behandlingen

Charing-Cross har uppdaterat sin databas vad gäller sekundära tumörer och samlat data från 1900 patienter och drygt 32 000 kvinnoår. Metotrexat enbart ökar inte risken för sekundära maligniteter, medan behandling med daktinomycin kan vara förenat med en ökad risk (RR ~1,4). Behandling med EMA-CO ökar inte risken, delvis beroende på minskad risk för bröst- och lungcancer. Lång behandlingstid med annan kombinationskemoterapi är associerad med en ökad risk (RR ~1,5). I totalmaterialet fanns en ökad risk för melanom SIR 2,2 (1,1-1,4), meningiom 4,4 (1,4-13,5) och leukemi 4,5 (2,0-1,1), men totalt sett var SIR 1,1 (0,9-1,3) ff.a. p.g.a. av ovan nämnda minskade risk för bröst- och lungcancer (101). Kemoterapi tidigarelägger menopausålder ff.a. hos patienter som behandlas med EMA-CO och i högre ålder. Seneffekter hos patienter som behandlats med kemoterapi för GTN är sällsynta.

Fyra stora undersökningar där man följt sammanlagt 1 950 graviditeter hos kvinnor som tidigare cytostatikabehandlats för trofoblastsjukdom visar att graviditetsutfallet vad det gäller levande födda barn, missbildningar, spontanaborter etc. inte skiljer sig från resultaten i normalmaterial i respektive länder (USA, England, Kina, Turkiet) (123-126). Cirka 83 % kvinnor lyckas bli gravida utan någon ökad risk för medfödda missbildningar (127).

Nästa kapitel
18 Psykosocialt omhändertagande rehabilitering