Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Uppföljning

15.1

Uppföljning av mola hydatidosa

Gynekologisk undersökning och ultraljud efter 4 veckor. S-hCG tas varannan vecka. Vid platå eller stigande värden kontrolleras S-hCG varje vecka. Man fortsätter tills S-hCG-värdena vid två tillfällen varit normala.

Patienter med tillförlitligt diagnostiserade partiella molor behöver därefter ingen ytterligare S-hCG kontroll.

Övriga patienter med molor kontrolleras med månatliga prover i 6 månader.

12 % av kompletta molor utvecklar GTN jämfört med 1 % av partiella. Risken för recidiv om man spontant normaliserat hCG är 1:426 för kompletta och 1:3306 för partiella molor (109).

Risk för recidiv efter spontan normalisering av hCG

Efter komplett mola

Månader

Risk

0

1:426

1

1:567

2

1:773

4

1:850

6

1:945

8

1:1063

10

1:1214

12

1:1699

24

1:2124

36

1:2832

48

1:4248

84

1:8494

96

0

 

Efter partiell mola 

Månader

Risk

0

1:3306

4

1:4959

6

1:9917

8

0

Coyle, C. et al. ISSTD World Congress XVIII, Chicago 2013 (109).

15.2

Uppföljning av GTN (persisterande trofoblastsjukdom)

S-hCG mäts varannan vecka upp till 6 månader efter avslutad behandling. Varje månad upp till 2 år, var tredje månad upp till 5 år. Femtio procent av recidiven inträffar inom 3 månader. Inom 5 år har 98 % av recidiven inträffat (101).

Det kan ta upp till 2 år innan radiologiska fynd normaliseras.

Risk för recidiv efter behandling av GTN. 60 recidiv inträffade bland 1708 behandlade patienter (3,5%) (101).

Tid till recidiv (månader)

Antal

Kumulativ %

0-3

31

52

3-6

10

68

6-12

3

73

12-24

7

85

24-60

8

98

>60

1

100

Lågrisk 35/1397 (2,5 %), överlevnad efter vidare behandling 100 %.
Högrisk 25/311 (8,0 %), överlevnad efter vidare behandling 91 %.

15.3

Preventivmetoder och graviditet

En oplanerad graviditet ruinerar möjligheterna att monitorera sjukdomen med hCG-mätningar. Pålitlig antikonception är således nödvändigt. Bestämning av S-progesteron kan vara till hjälp för att differentiera en eventuell ny graviditet från recidiv. Progesteron>10ng/ml var i en studie associerat till viabel graviditet i 97 % (110).

En amerikansk studie har visat att incidensen av GTN minskade bland patienter, som fått p-piller insatt omedelbart (111). En aktuell genomgång av Charing Cross material, där man följt 2 423 patienter med CHM, visar ingen förhöjd risk för GTN med modern hormonell antikonception (112). Rekommendationen äri första handp-piller under alla faser av sjukdomen. Ingenting talar heller emot kopparspiral eller gestagenspiral (113).

15.4

Följande graviditeter

En ny graviditet efter en mola kan rekommenderas tidigast efter avslutad hCG-monitorering (se ovan) och efter GTN när man haft stabilt negativa hCG-värden i ett år. En ny graviditet under kontrollperioden är inget skäl för avbrytande.

Graviditetsutfallet efter CHM, PHM och GTN skiljer sig inte från normala utfallet i befolkningen. Efter kemoterapi för GTN är risken för dödföddhet 1,5 % jämfört med 0,8 % i normalbefolkningen. Siffrorna grundar sig på data från USA, Japan, Storbritannien och Sverige (114-117).

Varje följande graviditet skall kontrolleras med ultraljud i tidig graviditet (vecka 8-9) och S-hCG eller U-hCG med känslig metod (25 IU/L) skall analyseras 6 veckor efter partus. Vecka 3 efter partus har 99 % av patienterna normaliserat S-hCG (118).

Risken att utveckla en ny mola för den som tidigare haft en molagraviditet är ca 1 % och för den som haft 2 molor 13 %. Risken för en mola i följande graviditet om man haft två konsekutiva molor är 20 %. Efter 3 molor anses chansen för en normal graviditet vara liten. En svensk registerstudie fann en risk på 0,4 % för en mola i följande graviditet med en tidigare mola (117). I det brittiska registret fann man 0,6 % risk för mola i direkt påföljande graviditet och 1% totalt. Risken är 4 gånger större efter CHM jämfört med PHM (119). Vid upprepade molagraviditer skall man misstänka hereditär bakgrund. Det är viktigt att de erbjuds möjligheten att få kontakt med genetisk och reproduktionsmedicinsk enhet för diskussion av möjliga alternativ (16). Det finns åtminstone ett lyckat fall av äggdonation till en kvinna med upprepade molagraviditeter med heriditär bakgrund (Sunde, L. föreläsning SSGO 2012)

Graviditetsutfall i nästa graviditet efter mola beroende på ålder

Ålder

Ett barn

Fler­börd

Ek­topisk

Död­född

Abor­ter

Mola

Totalt

Mola­risk

<15

0

0

0

0

2

0

2

-

15-19

129

1

0

3

78

5

216

1:43

20-24

498

7

1

4

197

12

719

1:60

25-29

901

14

2

3

218

19

1157

1:61

30-34

1268

18

9

7

296

13

1611

1:124

35-39

768

16

4

6

247

13

1074

1:83

40-44

169

2

1

1

135

10

318

1:32

45-49

5

1

0

0

14

3

23

1:8

50+

2

0

0

0

1

0

3

-

Totalt

3760

59

17

24

1188

75

5123

1:68

Savage P. ISSTD World Congress XVII, Chicago 2013 (9).

Nästa kapitel
16 Behandling av kemoresistent sjukdom efter EMA-co eller återfall