Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 13: EORTC-tabeller för beräknande av risk för återfall respektive risk för progression till muskelinvasion för icke-muskelinvasiva tumörer

En kalkylator finns här för nedladdning.

Factor

Recurrence

Progression

Number of tumours

Single

0

0

2–7

3

3

≥ 8

6

3

Tumour diameter

< 3 cm

0

0

≥ 3 cm

3

3

Prior recurrence rate

Primary

0

0

≤ 1 recurrence/ year

2

2

> 1 recurrence/ year

4

2

Category

Ta

0

0

T1

1

4

Concurrent CIS

No

0

0

Yes

1

6

Grade (WHO 1973)

G1

0

0

G2

1

0

G3

2

5

Total score

0–17

0–23

CIS = carcinoma in situ; WHO = World Health Organization

Recurrence score

Probability of recurrence 
at 1 year

Probability of recurrence 
at 5 years

Recurrence risk group

 

%

(95% Cl)

%

(95% Cl)

 

0

15

(10–19)

31

(24–37)

Low risk

1–4

24

(21–26)

46

(42–49)

Intermediate risk

5–9

38

(35–41)

62

(58–65)

10–17

61

(55–67)

78

(73–84)

High risk

 

Progression score

Probability of progression 
at 1 year

Probability of progression 
at 5 years

Progression risk group

 

%

(95% Cl)

%

(95% Cl)

 

0

0,2

(0–0,7)

0,8

(0–1,7)

Low risk

2–6

1

(0,4–1,6)

6

(5–8)

Intermediate risk

7–13

5

(4–7)

17

(14–20)

High risk

14–23

17

(10–24)

45

(35–55)

Nästa kapitel
Bilaga 14: Antibiotikaprofylax