Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 17. CT-urografi vid hematuriutredning

Vid makroskopisk hematuri utförs CTU i minst tre faser innefattande icke-kontrastförstärkt fas, artärfas (kortikomedullär fas) och utsöndringsfas. För säker diagnostik av blåsförändringar krävs en mycket välfylld blåsa. 

Förberedelser  

  • Patienten ska tömma blåsan två timmar före undersökningen. 

  • Patienten ska dricka 1 liter vatten uppdelat i portioner under två timmar och inte tömma blåsan under denna tid. 

  • Använd grön PVK.  

  • Injicera 2,55 mg Furix när PVK sätts.  

CT-protokoll 

Icke-kontrastförstärkt fas:
Diafragma t.o.m. symfysen 
Lågdosprotokoll 

Kontrastmedelsinjektion: 
Koncentration: 350 alternativt 400 mgI/ml 
Dos: 60 ml, stora och unga patienter 80 ml  
Injektionshastighet: 4ml/s 

Bolus tracking: 
Triggernivå 200 HU 

Artärfas (kortikomedullär fas): 

Diafragma t.o.m. symfysen 
Patienten går ut och tömmer blåsan direkt men ska efter detta inte tömma blåsan mer före utsöndringsfasen. Efter cirka 30 minuter utförs utsöndringsfas. 

Utsöndringsfas: 

Njurar t.o.m. symfysen 
Lågdosprotokoll 

Vid tumörfynd komplettera med CT torax 

Om 4-fasprotokoll ska användas lägg till: 

Venfas 
55 sekunder efter avslutad artärfas 
Endast patienter >50 år 
Diafragma t.o.m. njurar

Nästa kapitel
Bilaga 18: Fyrfas-CT urinvägar och torax (för uppföljning)