Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 19: Förkortningar

ED 

Erektil dysfunktion

ECOG performance status 

Eastern cooperative oncology group performance status

EMDA 

Electromotive drug administration

ERAS 

Early recovery after surgery

FISH 

Fluorescens in situ hybridisering

FSFI 

Female sexual functional index

GC 

Gemcitabine, cisplatin

GSTM1 

Glutathione s-transferase M1

HD-MVAC 

Methotrexate, vinblastine, doxorubicin och cisplatin

HIPEC 

Hyperterm intraperitoneal kemoterapi

IIEF 

International index of erectile function

KVAST 

Kvalitets- och standardiseringskommitteen (Svensk Förening för Patologi)

MAbs 

Monoklonala antikroppar

MDK 

Multidisciplinär konferens

MMR 

Mismatch reparation

NAT2 

N-acetyltransferase 2

NBI 

Narrow band imaging

NOGA 

Onkogenetiska kvalitetsregistret

PDD 

Fotodynamisk diagnostik

PDE-5-hämmare 

Fosfodiesteras 5-hämmare

PUNLMP 

Papillär urotelial neoplasm av låg malignitetspotential

RARC 

Robotassisterad radikal cystektomi

RIK 

Ren intermittent kateterisering

SVF 

Standardiserat vårdförlopp