Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 2: Erektil rehabilitering efter cystektomi

Rehabiliteringsplan  

Före cystektomi:

Operatören ska i samråd med patienten besluta om nervsparande teknik och ge en realistisk bedömning av möjligheten att erektionsförmåga ska återhämta sig, utifrån opererande enhets egna resultat (1). 

Efter cystektomi:

Om patienten preoperativt haft god erektionsförmåga och en nervsparande operation har utförts, kan PDE5-hämmare vara aktuellt initialt efter kirurgi eftersom tidig farmakologisk behandling ökar chansen för att samlivet ska kunna återupptas (2). I övriga fall är Caverject, Bondil, Invicorp, och Vitaros eller motsvarande samt vakuumpump lämplig initial strategi. När tidig behandling med intrakavernös behandling är aktuell, får patienten snabbt en tid till en sjuksköterska för att få instruktion i injektionsteknik.  

Vid förstaåterbesöket hos läkareeftercystektomi: 

  1. Patienter som har spontan volymökning av svällkropparna kan ha nytta av PDE5-hämmare. Information och recept med provförpackning ges för Cialis, Sildenafil, Spedra eller Levitra. Patienten utvärderar själv vilket preparat som fungerar bäst. Information bör även ges om Caverject, Bondil, Vitaros ochInvicorp samt vakuumpump. 
  2. Patienter som inte får tydlig volymökning av svällkropparna vid sexuell stimulans har minimal chans att ha effekt av PDE5-hämmare. De bör i första hand rekommenderas Caverject eller Invicorp och i andra hand Bondil eller Vitaros.Även vakuumpump bör övervägas. Patienterna ska få muntlig och skriftlig information samt handledning.

Uppföljning efter insatt ED- behandling:

Patienten ska få en telefontid till läkare, kontaktsjuksköterska eller ED-sköterska efter 1månad. Därefter görs individualiserad uppföljning.

Penisimplantat:

Penisimplantat kan i särskilda fall övervägas när inget av ovanstående fungerar.

Hänvisning:

Patient och/eller par som önskar sexologisk rådgivning, utöver potensbehandlingen, hänvisas till sexolog.

Referenser 

  1. Liedberg F, Ahlgren G, Baseckas G et al. Long-term functional outcomes after radical cystectomy with ileal bladder substitute: does the definition of continence matter? Scand J Urol 2017;51: 44-49
  2. Mosbah A, El Bahnasawy M, Osman Y et al. Early versus late rehabilitation of erectile function after nerve-sparing radical cystoprostatectomy: a prospective randomized study. J Sex Med 2011;8: 2106-11
Nästa kapitel
Bilaga 3: Transuretral resektion av blåstumör (TURB)