Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 9: Patienter ej lämpliga för cisplatin

Följande faktorer gör att cisplatin ej är lämpligt: 

  • ECOG/WHO ≥ 2, Karnofsky < 80  
  • GFR < 50 ml/min 
  • Betydande samsjuklighet 
  • Hjärtsvikt NYHA klass IIIIV 
  • Hörselnedsättning grad ≥ 3  
  • Perifer neuropatigrad ≥ 2 
 

WHO performance status 

0 

Klarar all normal aktivitet utan begränsning. 

1 

Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete. 

2 

Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta; är uppegående mer än 50 procent av dygnets vakna timmar. 

3 

Kan endast delvis sköta sig själv; är bunden till säng eller stol mer än 50 procent av dygnets vakna timmar. 

4 

Klarar inte någonting; kan inte sköta sig själv; är helt bunden till säng eller stol. 

 

Karnofsky index 

100 

Inga besvär 

60 

Kräver hjälp tidvis med ADL (dagliga aktiviteter) men klarar sig huvudsakligen själv och behöver bara hjälp ibland 

40 

Ofta sjukhusvårdad, kräver assistans med ADL och behöver vård 

20 

Kräver sjukhusvård hela tiden

 

New York Heart Association (NYHA) klassifikation av hjärtsvikt 

NYHA I 

Inga symtom 

NYHA II 

Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet efter fysisk aktivitet vid mer än måttlig ansträngning (springa, gå i trappor) 

NYHA III 

Medelsvår hjärtsvikt med symtom redan vid lätt till måttlig ansträngning (påklädning, promenad) 

NYHA IV 

Svår hjärtsvikt med symtom på hjärtsvikt redan i vila 

 
 

Gradering av perifierneurotoxicitet (WHO 1979) 

Grad 0 

Ingen  

Grad 1 

Parestesier och/eller nedsatta senreflexer 

Grad 2 

Svåra parestesier och/eller lätt svaghet  

Grad 3 

Intolerabla parestesier och/eller uttalad svaghet 

Grad 4 

Förlamning 

 

Ototoxicitet 

Grad 0 

Normal hörsel 

Grad 1 

Hörselnedsättning enbart vid audiometri  

Grad 2 

Tinnitus eller hörselnedsättning som inte kräver hörapparat  

Grad 3 

Tinnitus eller hörselnedsättning med användande av hörapparat 

Grad 4 

Allvarlig ensidig eller bilateral hörselförlust (dövhet) som ej är korrigerbar 

Nästa kapitel
Bilaga 10: Intrauretral cytostatikabehandling