Till sidinnehåll

Bilaga 17. DT-urografi vid hematuriutredning

Vid makroskopisk hematuri utförs CTU i minst tre faser innefattande icke-kontrastförstärkt fas, artärfas (kortikomedullär fas) och utsöndringsfas. För säker diagnostik av blåsförändringar krävs en mycket välfylld blåsa.

Förberedelser

  • Patienten ska tömma blåsan två timmar före undersökningen.
  • Patienten ska dricka 1 liter vatten uppdelat i portioner under två timmar och inte tömma blåsan under denna tid.
  • Använd grön PVK.
  • Injicera 2,5–5 mg Furix när PVK sätts.

DT-protokoll

Icke-kontrastförstärkt fas:
Diafragma t.o.m. symfysen
Lågdosprotokoll

Kontrastmedelsinjektion:
Koncentration: 350 alternativt 400 mg I/ml
Dos: 60 ml, stora och unga patienter 80 ml
Injektionshastighet: 4 ml/s

Bolus tracking:
Triggernivå 200 HU

Artärfas (kortikomedullär fas):
Diafragma t.o.m. symfysen
Patienten går ut och tömmer blåsan direkt men ska efter detta inte tömma blåsan mer före utsöndringsfasen. Efter cirka 30 minuter utförs utsöndringsfas.

Utsöndringsfas:
Njurar t.o.m. symfysen
Lågdosprotokoll

Vid tumörfynd komplettera med CT torax

Om 4-fasprotokoll ska användas lägg till:

Venfas
55 sekunder efter avslutad artärfas
Endast patienter > 50 år
Diafragma t.o.m. njurar