Till sidinnehåll

Bilaga 18. Fyrfas-CT urinvägar och torax (för uppföljning)

Undersökningens syfte är att undersöka njurfunktion och avflödesförhållanden samt påvisa ett eventuellt lokalrecidiv och metastasering. 

Förberedelser

  • Patienten ska dricka 1 liter vatten uppdelat i portioner under två timmar.
  • Använd grön PVK.  

DT-protokoll

Icke-kontrastförstärkt fas:
Diafragma t.o.m. symfysen.
Lågdosprotokoll

Kontrastmedelsinjektion:
Koncentration: 350 alternativt 400 mg I/ml
Dos: 60 ml, stora och unga patienter 80 ml
Injektionshastighet: 4 ml/s

Bolus tracking:
Triggernivå 200 HU

Artärfas (kortikomedullär fas):
Diafragma t.o.m. symfysen

Torax:
15 sekunder efter avslutad artärfas

Venfas:
20 sekunder efter torax, 40 sekunder efter artärfas om man inte undersöker torax
Diafragma t.o.m. njurar och lever

Utsöndringsfas:
5 minuter efter avslutad venfas.
Njurar t.o.m. symfysen