Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsindikatorer

Följande kvalitetsindikatorer vid blåscancersjukdom stödjer kvalitetsjämförelser, förbättringsarbete och forskning och utveckling, och de föreslås därför som lämpliga. Angivna målnivåer ska ses som en rekommendation. 

 • Tid från utfärdande av remiss till urolog/välgrundad misstanke till blåscancerdiagnos (datum för diagnostisk TUR/px). Målvärde: Enligt standardiserade vårdförlopp för urotelial cancer 14 dagar för 80 % av patienterna. 

 • Andel patienter med urinblåscancer som utreds enligt SVF. Målvärde: 70% 

 • Andel patienter med blåscancer stadium T1 G2/G3 som får intravesikal flergångsbehandling. Målvärde: 75% 

 • Andel patienter med urotelial cancer i övre urinvägarna, T1-sjukdom eller muskelinvasiv sjukdom som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). Målvärde: 100 

 • Andel patienter med T2T4 (muskelinvasiv sjukdom) utan påvisbar metastatisk sjukdom som får kurativ behandling. Målvärde: 60 

 • Andel patienter med T2T4 (muskelinvasiv sjukdom) 75 år eller yngre som får neoadjuvant cytostatikabehandling före radikal cystektomi pga. muskelinvasiv sjukdom. Målvärde: 60% 

 • Andel som genomgått cystektomi utan neoadjuvant cytostatikabehandling från remiss/välgrundad misstanke inom 37 dagar. Målvärde: 70% 

 • Andel tumörer i urinblåsa, njurbäcken uretär och uretra registrerade (täckningsgrad). Målvärde: 100 % 

 • Andel där blåstumörstorlek och antal blåstumörer angivits i registreringen. Målvärde: 100% 

 • Andel inregistrerade behandlingsformulär inom 90 dagar från TURB eller diagnos av urotelial tumör i övre urinvägarna. Målvärde: 85 % 

 • Lokalrecidiv inom 5 år för TaG1 och TaG2. Målvärde: <25 %. 

Nästa kapitel
17 Strukturella och organisatoriska kvalitetsindikatorer