Till sidinnehåll

Primär prevention

Rekommendationer

Screening för urinblåsecancer rekommenderas inte eftersom det saknas effektiva metoder (⊕⊕⊕).

Samtliga rökande individer, med eller utan blåscancer, kan rekommenderas att sluta röka (⊕⊕⊕⊕).

Det finns inget stöd i litteraturen för allmän screening för urinblåsecancer med de metoder som är tillgängliga i dag. Urinundersökning för att påvisa mikroskopisk hematuri är inte heller befogat i frånvaro av symtom från övre eller nedre urinvägarna, eftersom risken för blåscancer vid mikrohematuri inte är större än i normalbefolkningen (1).

Tobaksrökning är den vanligaste riskfaktorn för utveckling av urinblåsecancer (2), och därför är det möjligt med primärprevention av denna tumörform genom tobakspreventiva insatser. Antalet rökare ökar globalt pga. populationsökningen, medan andelen rökare minskar (3). Vid rökstopp minskar risken för urinblåsecancer med mer än 30 procent hos både män och kvinnor redan efter ett till fyra år (4,5). Sekundärprevention med insatser för rökstopp hos patienter som diagnosticeras med urinblåsecancer har talar i observationella data för minskad risk för återfall vid rökstopp hos patienter med icke-muskelinvasiv urinblåsecancer (6) och minskad risk för allvarliga komplikationer efter radikal cystektomi (7). Rökstopp är dessutom i sig förenat med betydande positiva hälsoeffekter, vilket gör att strukturerad hjälp för att sluta röka bör ges till alla rökande patienter med urinblåsecancer (se bilaga 11).

Referenser

  1. Holmäng S. Läkartidningen 2016;113:DWPZ
  2. Burger MCatto JWDalbagni G et al. Epidemiology and risk factors of urothelial bladder cancer. Eur Urol 2013;63: 234-41
  3. Cumberbatch MG, Rota M et al. The role of tobacco smoke in bladder and kidney carcinogenesis: a comparison of exposures and meta-analysis of incidence and mortality risks. Eur Urol 2016;70: 458–66
  4. Brennan P, Bogillot O, Cordier S et al. Cigarette smoking and bladder cancer in men: a pooled analysis of 11 case-control studies. Int J Cancer 2000;86: 289-94
  5. Brennan P, Bogillot O, Greiser E et al. The contribution of cigarette smoking to bladder cancer in women (pooled European data). Cancer Causes Control 2001;12: 411-7
  6. Rink M, Crivelli JJ, Shariat SF et al. Smoking and Bladder Cancer: A Systematic Review of Risk and Outcomes. Eur Urol Focus. 2015;1: 17-27
  7. Haeuser L, Marchese M, Schrag D et al. The impact of smoking on radical cystectomy complications increases in elderly patients. Cancer. 2021;127: 1387-1394