Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstiden i plasma 5 timmar, men biologisk ativitet i vävnad mer än 48 timmar (FASS).

Handhavande:
Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Blandbart också med Glukos 50 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
12 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2024-04-29
    Lagt till hänvisning handhavande.

  2. Version: 1.1     2020-12-17
    tillägg övriga anvisningar läkemedel