Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstiden i plasma 5 timmar, men biologisk ativitet i vävnad mer än 48 timmar (FASS).

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Blandbart också med Glukos 50 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
12 timmar Rumstemperatur
24 timmar Kallt

Länkar till Fass