Till sidinnehåll

Om nationella vårdprogram

Nationella vårdprogram bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Vägledningar kompletterar nationella vårdprogram med praktiska råd och anvisningar kring vissa tillstånd eller situationer. Formella vetenskapliga evidens kan saknas varför vägledningar ofta bygger på beprövad erfarenhet och konsensusrekommendationer.

Visa rekommendationer

När du läser ett vårdprogram kan du välja att endast visa rekommendationerna i varje kapitel. Fördjupande text går då att fälla ut under respektive rekommendationsruta eller underrubrik.

Spara bokmärken

Om du skapar ett konto kan du spara bokmärken så att du lätt hittar dina mest använda sidor. Klicka på Mitt konto för att skapa ett konto.

Ladda ner pdf

Du kan välja att ladda ner dokumenten som pdf istället för att läsa dem på webben.

Referera till vårdprogram

När ett vårdprogram används som referens i en vetenskaplig publikation kan referensen skrivas på samma sätt som till en rapport utgiven av en myndighet. 

Organisation: Regionala cancercentrum i samverkan
Titel: Nationellt vårdprogram för [diagnos]; version X.X
Utgivningsort: Stockholm
Utgivare: Regionala cancercentrum i samverkan

Exempel på referens i Vancouversystemet:
Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram för prostatacancer; version 6.1. [Internet]. Stockholm: Regionala cancercentrum i samverkan; 2021. [citerad 2021-08-19]. Hämtad från: https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/prostatacancer/

På cancercentrum.se fnns mer information om vårdprogram