Till sidinnehåll

Kontakt

Regionala cancercentrum i samverkan

Postadress
Sveriges Kommuner och Regioner, 118 82 Stockholm
Besöksadress
Hornsgatan 20, Stockholm
Telefon
08-452 70 00
E-post
info@cancercentrum.se

Synpunkter och felrapportering

Om du har synpunkter på webbplatsen eller vill rapportera ett problem, mejla till:
info@cancercentrum.se

Regimbiblioteket

E-post
ulrika.landin@skane.se
Telefon
070-329 44 95

Vårdprogram och vårdförlopp

E-post
helena.brandstrom@skr.se
Telefon
072-730 34 04