Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Om Kunskapsbanken

I Kunskapsbanken hittar du alla nationella vårdprogram, vägledningar och standardiserade vårdförlopp (SVF) från Regionala cancercentrum. Här har vi samlat tips som gör det enklare för dig att använda Kunskapsbanken.

Visa rekommendationer

När du läser ett vårdprogram kan du välja att endast visa rekommendationerna i varje kapitel. Fördjupande text går då att fälla ut under respektive rekommendationsruta eller underrubrik.

Prenumerera på uppdateringar

När du har valt en diagnos kan du anmäla att du vill prenumerera på uppdateringar. Om du skapar ett konto kan du styra prenumerationerna från Mina sidor.

Spara bokmärken

Om du skapar ett konto kan du spara bokmärken så att du lätt hittar dina mest använda sidor. Klicka på Mitt konto för att skapa ett konto.

Ladda ner pdf

På startsidan för respektive diagnos kan du välja att ladda ner dokumenten som pdf i stället för att läsa dem på webben.

Kunskapsbanken i mobilen

Om du sparar Kunskapsbanken som ett bokmärke på mobilen eller surfplattan får du enkelt tillgång till alla texter.
På iPhone: Gå till Kunskapsbanken, tryck på delningsknappen när du visar webbplatsen och sedan på Lägg till på hemskärmen.
På Android: Gå till Kunskapsbanken, tryck på de tre punkterna högst upp till höger i webbläsaren och välj sedan Lägg till på startskärmen.

Om vårdprogram, vägledningar och vårdförlopp

Nationella vårdprogram bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Vägledningar kompletterar nationella vårdprogram med praktiska råd och anvisningar kring vissa tillstånd eller situationer. Formella vetenskapliga evidens kan saknas varför vägledningar ofta bygger på beprövad erfarenhet och konsensusrekommendationer.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling. De bygger på det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos.

Referera till vårdprogram

När ett vårdprogram används som referens i en vetenskaplig publikation kan referensen skrivas på samma sätt som till en rapport utgiven av en myndighet. 

Organisation: Regionala cancercentrum i samverkan
Titel: Nationellt vårdprogram för [diagnos]; version X.X
Utgivningsort: Stockholm
Utgivare: Regionala cancercentrum i samverkan

Exempel på referens i Vancouversystemet:
Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram för prostatacancer; version 6.1. [Internet]. Stockholm: Regionala cancercentrum i samverkan; 2021. [citerad 2021-08-19]. Hämtad från: https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/prostatacancer/