Till sidinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) står bakom den här webbplatsen. Kunskapsbanken på cancercentrum.se är ett verktyg för kunskapsstöd som riktar sig till cancervårdens medarbetare och ledare, patient- och närståendeföreträdare samt andra intressenter som är involverade i utvecklingen av svensk cancervård. Även andra besökare är dock välkomna och vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur vi på kunskapsbanken.cancercentrum.se så långt det är möjligt och rimligt strävar efter att uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här redovisar vi även eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från cancercentrum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att fylla i formuläret på denna sida. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Kontaktformulär

RCCs integritetspolicy

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument och PDF:er

En del dokument är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar med att göra pdf:er mer tillgänglighetsanpassade och våra nya mallar uppfyller kraven för WCAG 2.1 AA. Det finns däremot äldre dokument som inte är tillgänglighetsanpassade än. Om du upptäcker problem med pdf-versionen av vårdprogram eller vårdförlopp rekommenderar vi att du istället läser webbversionen som har samma innehåll. 

Tabeller

En del tabeller kan vara svåra att tillgodogöra sig vid synnedsättningar och skärmläsare kan ha problem att läsa upp stora tabeller på ett begripligt sätt.

Tabellernas styling ligger i HTML:en eftersom tabellerna läggs in via textredigeringsmodulen Tiny MCE. Vi ämnar förbättra ovanstående problem och arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Oskäligt betungande anpassning

RCC åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Kalkylatorer i vårdprogram

Vi har ett antal kalkylatorer som beräknar överlevandgrad som är inte tillgänglighetsanpassade. Eftersom vi är en liten organisation har vi svårt att lägga resurser på att anpassa kalkylatorerna.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kunskapsbanken.cancercentrum.se med hjälp av verktyget Siteimprove.

Webbplatsen byggdes med tillgänglighetsdirektivet i åtanke, och vi arbetar vi löpande med att förbättra och anpassa innehållet för att vara så tillgängligt som möjligt.

Webbplatsen publicerades 28 Januari 2020

Senaste bedömningen gjordes den 5-7 februari 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 Nov 2020.