Till sidinnehåll

Vårdprogram, vårdförlopp och regimbiblioteket för cancervården

Nationella vårdprogram

Rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter med cancer.

Vårdprogram
Standardiserade vårdförlopp

Kriterier för välgrundad misstanke, beskrivning av utredningar och ledtider för första behandling.

Vårdförlopp
RCC Stöddokument

Stöd och rekommendationer om omvårdnad, handläggning av biverkningar och andra medicinska tillstånd relaterat till cancerbehandling.

RCC Stöddokument
Nationella regimbiblioteket

Beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras. Här finns även information till patienter.

Läkemedelsregimer Basfakta om läkemedel Barncancer

Kunskapsstöd inom övriga diagnoser

Kunskapsstöd inom andra diagnoser än cancer finns på vardpersonal.1177.se