Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande: 
Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 2 (gul) länk 

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Levertoxicitet
Leverfunktion
Kontrollera blodlipider (triglycerider och kolesterol) på fastande mage innan behandlingsstart och varje vecka tills lipidsvaret på bexaroten har fastställts. Lipidnivåerna kontrolleras därefter månadsvis.
Endokrinologi
Tyroidea
Reversibel minskning av sköldkörtel- och tyroideastimulerande hormon. Kontrollera före start och därefter månadsvis.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-04-29
    Lagt till hänvisning handhavande.