Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intratekal

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering enligt ålder vara aktuell. 
Konsultera alltid respektive protokoll.

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys 

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Styrkan 20 mg/ml användes.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Kortikosteroid
Araknoidit är ett syndrom som visar sig huvudsakligen i form av illamående, kräkningar, huvudvärk och feber.
Betametason bör användas.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2024-02-06
  Handhavande information tillagd.

 2. Version: 1.4     2023-10-26
  granskad för barn, barnspec kommentar

 3. Version: 1.3     2023-02-02
  granskningstext används för barn

 4. Version: 1.2     2023-02-02
  används för barn

 5. Version: 1.1     2022-12-29
  granskad för barnprojektet