Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intratekal

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Styrkan 20 mg/ml användes.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Kortikosteroid
Araknoidit är ett syndrom som visar sig huvudsakligen i form av illamående, kräkningar, huvudvärk och feber.
Betametason bör användas.