Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Både 20 och 100 mg/ml kan ges subkutant.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
8 dygn Rumstemperatur

Länkar till Fass