Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

Beakta risk för hyperglykemi och glukosuri vid planering av kurer. 
Se e-ped dexAMETason oralt 

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid i plasma 3,5 - 4,5 timmar, halveringstid för antiinflammatorisk effekt ca 36-54 timmar (FASS).

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Upprymdhet, sömnsvårighet förekommer. Även irritabilitet, deprimerade och labila sinnestämningar förekommer.
Endokrinologi
Möjligt med kortvariga svängningar av blodsockernivåer hos diabetiker.
Hudtoxicitet
Viss ökad risk för acne. Kan ge skör hud inklusive lättutlösta blåmärken, försämrad sårläkning.
Psoriasis kan förvärras även av kortvarigt intag av höga doser kortikosteroider.
Gastrointestinal påverkan
Besvär med illamående och magsår förekommer.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2024-04-23
  Barnspecifik kommentar: Lagt till länk till e-ped instruktion.

 2. Version: 1.4     2024-03-28
  granskad för barn, eped länk senare

 3. Version: 1.3     2023-03-29
  används för barn kryss

 4. Version: 1.2     2023-03-29
  synkroniserad ordning po lösning

 5. Version: 1.1     2020-12-17
  tillägg övrig anvisning läkemedel