Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid i plasma 3,5–4,5 timmar, halveringstid för antiinflammatorisk effekt ca 36-54 timmar (FASS).

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Upprymdhet, sömnsvårighet förekommer. Även irritabilitet, deprimerade och labila sinnestämningar förekommer.
Endokrinologi
Möjligt med kortvariga svängningar av blodsockernivåer hos diabetiker.
Hudtoxicitet
Viss ökad risk för acne. Kan ge skör hud inklusive lättutlösta blåmärken, försämrad sårläkning.
Psoriasis kan förvärras även av kortvarigt intag av höga doser kortikosteroider.
Gastrointestinal påverkan
Besvär med illamående och magsår förekommer.