Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Administreras intravenöst under 30 minuter. Använd ett infusionset med inbyggt eller monterat filter av polyetersulfon (PES),porstorlek 0,2 -0,22 mikrometer.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Hållbarheten som anges är inklusive infusionstid.

Koncentrationsintervall: 2-10 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
6 timmar Rumstemperatur
24 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Observera att immunologiska biverkningar generellt kan uppstå sent, även efter behandlingsavslut.
Eventuellt behov av kortikosteroidbehandling, se FASS.
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Blodtryck
Puls
Infusionsrelaterade reaktioner förekommer. Eventuellt avbruten infusion, avvakta en timme och eventuell återupptag av infusion i lägre hastighet, se FASS.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Anemi vanligt, kan nå grad 3-4.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående och kräkningar vanliga.
Kolit och pankreatit har rapporterats, kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Levertoxicitet
Blodvärden
Förhöjda levervärden vanliga. Följ levervärden före och under behandlingen.
Hepatit finns rapporterat, kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Andningsvägar
Biverkningskontroll
Interstitiell lungsjukdom /pneumonit förekommer. kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Endokrinologi
Blodvärden
Hypothyreos och hyperthyreos förekommer. Binjurebarksinsufficiens förekommer Thyroidit och hypofysit har rapporterats. 
Diabetes har rapporterats.
De immunologiska biverkningarna kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Njurtoxicitet
Nefrit har rapporterats. Det kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Klåda och utslag vanligt. Immunrelaterade hudutslag förekommer, de kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Ögonpåverkan
Uveit har rapporterats, kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Övrigt
Immunrelaterad artralgi (ledvärk) förekommer, kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2022-09-10
    Regimen fastställdes.